ประกาศ โรงพยาบาลรามคำแหง

เรื่อง แจ้งกำหนดระยะเวลาฉีดวัคซีน Moderna ที่ท่านจองซื้อไว้

โรงพยาบาลรามคำแหง ขอแจ้งให้ทราบว่า จะให้บริการฉีดวัคซีน Moderna และ ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน ได้ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นี้เท่านั้น

สำหรับท่านที่จองซื้อวัคซีนไว้แล้ว ขอให้ท่านทำการนัดหมายเพื่อรับการฉีดวัคซีนตามวันที่กำหนด ท่านสามารถเลือกวันฉีด หรือโอนสิทธิ์ทางออนไลน์ นี้ เมื่อท่านได้เลือกวัน/เวลาฉีดวัคซีนแล้ว กรุณาทำการยืนยัน/ทำใบยินยอมก่อนวันฉีดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน โรงพยาบาลรามคำแหงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีมติอนุมัติให้ใช้วัคซีน "โมเดอร์นา" เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 6-11 ปี ได้แล้วจากเดิมที่เคยให้ใช้ได้ในเด็ก 12 ปีขึ้นไป โดยให้ใช้ขนาด 50 ไมโครกรัม (0.25 มล.) เป็นขนาดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ (ใช้วัคซีนแบบเดียวกับของผู้ใหญ่) โดยให้ 2 โดส ห่างกัน 4 สัปดาห์

เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการพาบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป สามารถซื้อวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลรามคำแหง
ตรวจสอบข้อมูลการจองวัคซีน