ประกาศ โรงพยาบาลรามคำแหง

เรื่อง แจ้งกำหนดระยะเวลาฉีดวัคซีน Moderna ที่ท่านจองซื้อไว้

โรงพยาบาลรามคำแหง ขอแจ้งให้ทราบว่า วัคซีน Moderna Lot1 (Q4/2021) ที่ท่านทำการซื้อและลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน ได้สิ้นสุดวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

โรงพยาบาล ได้ทำการแจ้ง SMS ให้ทราบกำหนดเวลาวันหมดอายุของวัคซีน ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาล ขอยกเลิก QR Code (สำหรับนำมาฉีด) ของท่านที่ยังไม่ได้ทำการมารับริการ และสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

สำหรับท่านที่ต้องการซื้อและเข้ารับบริการฉีด สำหรับ Lot2 Q3/2022 กรุณารอการเปิดบริการ ติดตามการสื่อสารของโรงพยาบาล ต่อไป

ตรวจสอบประวัติการจองวัคซีน