ประกาศ โรงพยาบาลรามคำแหง

เรื่อง แจ้งกำหนดระยะเวลาฉีดวัคซีน Moderna ที่ท่านจองซื้อไว้

โรงพยาบาลรามคำแหง ขอแจ้งให้ทราบว่า จะให้บริการฉีดวัคซีน Moderna และ ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน ได้ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นี้เท่านั้น

สำหรับท่านที่จองซื้อวัคซีนไว้แล้ว ขอให้ท่านทำการนัดหมายเพื่อรับการฉีดวัคซีนตามวันที่กำหนด ท่านสามารถเลือกวันฉีด หรือโอนสิทธิ์ทางออนไลน์ นี้ เมื่อท่านได้เลือกวัน/เวลาฉีดวัคซีนแล้ว กรุณาทำการยืนยัน/ทำใบยินยอมก่อนวันฉีดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน โรงพยาบาลรามคำแหงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีมติอนุมัติให้ใช้วัคซีน "โมเดอร์นา" เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 6-11 ปี ได้แล้วจากเดิมที่เคยให้ใช้ได้ในเด็ก 12 ปีขึ้นไป โดยให้ใช้ขนาด 50 ไมโครกรัม (0.25 มล.) เป็นขนาดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ (ใช้วัคซีนแบบเดียวกับของผู้ใหญ่) โดยให้ 2 โดส ห่างกัน 4 สัปดาห์

เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการพาบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป สามารถซื้อวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลรามคำแหง
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ของคุณ *
*
*
ของคุณ (กรุณาใส่เฉพาะตัวเลข)*
ของคุณ
สินค้า
เงื่อนไขและกติกา

ข้อกำหนดในการสั่งจองวัคซีน Moderna !!อ่านข้อมูลก่อนการจองซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหงเปิดขายวัคซีนทางเลือก Moderna #พร้อมฉีด ราคา 1,650 บาท/ 1 เข็ม
เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกวันเวลาเข้าฉีดได้เลย เลือกวันฉีดได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม 2565(ตามตารางเปิดฉีด)
โรงพยาบาลรามคำแหงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาล

o ผู้จองสามารถเข้าไปแก้ไขชื่อของผู้รับวัคซีนแต่ละท่าน
o ยืนยันวันรับบริการและทำใบยินยอมฉีดก่อนฉีดจริงอย่างน้อย 2 วัน
o การสั่งจองวัคซีน 1 ใบสั่งซื้อสามารถซื้อได้ 6 เข็ม ถ้าต้องการซื้อเพิ่มให้สั่งซื้อใหม่อีกครั้ง
o การสั่งจองวัคซีน จะสำเร็จเมื่อท่านได้ชำระเงิน แล้วเท่านั้น
o การชำระเงินโดย โอนเงินผ่าน QR จากในระบบ เท่านั้น
o กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แสดงในวันที่รับบริการ
o ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงิน


การซื้อวัคซีนทางเลือกและการรับบริการฉีดวัคซีน เป็นการตัดสินใจของผู้ซื้อเองโดยตรง จากการศึกษาข้อมูลเองหรือจากการปรึกษาแพทย์ รพ มีหน้าที่จัดหาและให้บริการฉีดวัคซีนเท่านั้น

ขอความกรุณางดติดต่อการจองวัคซีนผ่านช่องทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อผ่าน Line ของ รพ. @Ramhospital และ E-mail: vaccine @ram-hosp.com