โรงพยาบาลรามคำแหง

"สำหรับท่านที่มีการจองซื้อวัคซีนไว้แล้ว"
- วัคซีน Moderna ของท่าน ที่จองซื้อไว้ทั้งหมด สามารถเลือกนัดวันฉีด ได้แล้ว ทางออนไลน์นี้เท่านั้น (กดที่ ตรวจสอบข้อมูลการจอง)
"เมื่อท่านได้เลือกวัน/เวลาฉีดวัคซีนแล้ว กรุณาทำการยืนยัน/ทำใบยินยอมก่อนวันฉีดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน"

"สำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อวัคซีน Moderna"
- โรงพยาบาลรามคำแหงได้เปิดให้ท่านสามารถจองซื้อวัคซีนเพิ่ม
ท่านสามารถทำรายการโดยกดปุ่มสั่งซื้อวัคซีน และกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์นี้
และเลือกวันเวลาเข้ารับบริการได้ทันที (ให้บริการวัคซีนจนถึงเดือน พฤษภาคม 2565)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีมติอนุมัติให้ใช้วัคซีน "โมเดอร์นา" เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 6-11 ปี ได้แล้วจากเดิมที่เคยให้ใช้ได้ในเด็ก 12 ปีขึ้นไป โดยให้ใช้ขนาด 50 ไมโครกรัม (0.25 มล.) เป็นขนาดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ (ใช้วัคซีนแบบเดียวกับของผู้ใหญ่) โดยให้ 2 โดส ห่างกัน 4 สัปดาห์

เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการพาบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนเดือนพ.ค. - มิ.ย. 65 ท่านสามารถซื้อวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลรามคำแหง

**หากท่านได้ลงทะเบียนสั่งซื้อแล้วสามารถใส่ข้อมูลด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายการสั่งซื้อหรือส่ง SMS อีกครั้ง (ในกรณีที่ไม่ได้รับ SMS)

ข้อมูลการสั่งซื้อ
ของคุณ *
*
*
ของคุณ (กรุณาใส่เฉพาะตัวเลข)*
ของคุณ
สินค้า
เงื่อนไขและกติกา

ข้อกำหนดในการสั่งจองวัคซีน Moderna !!อ่านข้อมูลก่อนการจองซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหงเปิดขายวัคซีนทางเลือก Moderna #พร้อมฉีด ราคา 1,650 บาท/ 1 เข็ม
เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกวันเวลาเข้าฉีดได้เลย เลือกวันฉีดได้ตั้งแต่วันนี้ - เดือนพฤษภาคม 2565 (ตามตารางเปิดฉีด)
โรงพยาบาลรามคำแหงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาล

o ผู้จองสามารถเข้าไปแก้ไขชื่อของผู้รับวัคซีนแต่ละท่าน
o ยืนยันวันรับบริการและทำใบยินยอมฉีดก่อนฉีดจริงอย่างน้อย 2 วัน
o การสั่งจองวัคซีน 1 ใบสั่งซื้อสามารถซื้อได้ 6 เข็ม ถ้าต้องการซื้อเพิ่มให้สั่งซื้อใหม่อีกครั้ง
o การสั่งจองวัคซีน จะสำเร็จเมื่อท่านได้ชำระเงิน แล้วเท่านั้น
o การชำระเงินโดย โอนเงินผ่าน QR จากในระบบ เท่านั้น
o กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แสดงในวันที่รับบริการ
o ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงิน


การซื้อวัคซีนทางเลือกและการรับบริการฉีดวัคซีน เป็นการตัดสินใจของผู้ซื้อเองโดยตรง จากการศึกษาข้อมูลเองหรือจากการปรึกษาแพทย์ รพ มีหน้าที่จัดหาและให้บริการฉีดวัคซีนเท่านั้น

ขอความกรุณางดติดต่อการจองวัคซีนผ่านช่องทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อผ่าน Line ของ รพ. @Ramhospital และ E-mail: vaccine @ram-hosp.com